گواهینامه LC

بازرسی و صدور گواهی بانکیLC

گواهینامه اعتباری LC مخف عبارت انگلیسی letter of creditاست و در زمان ما بعنوان اعتبار اسنادی شناخته میشود

شرکت خبرگان بین الملی قصد دارد مخاطب را در این مقاله با گواهینامه LC آشنا کند. نحو متقاضی اعتبار اسنادی بازرسLC یکی از مهمترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی است . همانطور که میدانیم منافع فروشنده و خردار در اعتبار به نحو مقتضی تضمین میشود.

بانک به شرط اسناد مقرر در بازرسی اعتبار اسنادی ارائه و شرایط مذکور رعایت و تخصص یابد این اطمینان را میدهد که مبلغ اعتبار اسنادی را پرداخت کند و این امر باعث میشود که مشتری با خیال راحت و آسوده به انجام عملیات یا ساختن و تهیه ی کالا بپردازد بدون اینکه نگران باشد که خریدار از پرداخت آن خودداری کند . همانطور که بانک به خریدار اطمینان میدهد هیچگونه پرداختی به فروشنده قبل از دریافت اسناد تحقق وانجام نخواهد گرفت.

این بازرسی یکی از شاخه های بازرسی کالا می باشد که شرکت تایکو برای شما عزیزان این خدمت را فراهم میکند. فروشنده به شرطی میتواند مبلغ اعتباری اسنادی را دریافت کند که باید کالا را ساخته و یا تهیه نماید . بسته بندی کرده گواهی مبداء گواهی بازرسی اخذ کند و نهایتا کالا را به متصدی حمل تحویل دهد و از کنترل خود خارج کند تا بتواند مبلغ اعتبار با ارائه اسناد مطالبه و دریافت نماید .

و همانطور که میدانیم اعتبار اسنادی تعهدی مکتوب است که بموجب آن بانک بنا به در خواست خریدار متقبل میشود مبلغ مشخص شده را ظرف مدت تعیین شده در مقابل اسناد مشخص پرداخت نماید .

اهمیت این اسناد زمانی بیشتر به چشم می آید که خریدار قصد داشته باشد از کشور خودش با فروشنده که در کشور دیگری حضور دارد معامله ی تجاری انجام دهد همه میدانیم که داشتن مسافت و متفاوت بودن زبان و فرهنگ کمی ترس و واهمه به جان فروشندگان می اندازد که شاید طرف مقابل بد قولی کرده و مبلغ مورد نظر را به حساب واریز نکند دقیقا همچین زمانی هست که بانک به عنوان واسطه ایفای نقش میکند.

سیاهی تجاری چیست؟

سیاهی در تجاری یکی از اسناد تجاری است که فروشنده هر کالایی برای خریدار ارسال کند سیاهی تجاری یا بازرگانی گفته میشود. این سند مدرکی بر رسیدن توافق بین خریدار و فروشنده نسبت به معامله معینی هست.

سیاهی تجاری معمولا شامل اطلاعات زیر میباشد:

 • نام و آدرس فروشنده
 • تاریخ صدور
 • شماره سیاهی
 • نام و آدرس خریدار
 • شماره و سفارش یا قرداد
 • تعداد شرح کالا قیمت واحد و قیمت سیاهه
 • شماره و علامت حمل
 • تعداد و شرح کالا
 • شرایط تحویل پرداخت
 • جزئبات حمل
 • هرنوع اطلاعات مورد نیاز اسنادی

گواهی مبداء (CERTIFICATE OF ORIGINOR COO)در اعتبار اسنادی

شرکت تایکو قصد دارد شما را با این مقاله گواهی مبداء اسناد LC آشنا کند. گواهی مبداء اعلامیه ای است که بر اساس شرایط در خاستی در اعتبار اسنادی به منظور مشخص کردن مبداء کالا و با امضاء مقام مسول تهیه میشود. همانطور ک میدانید در بیشتر کشور ها گواهی مبداء توسط صادر کننده یا نماینده او تهیه میشود ولی حتما باید یک فرم ب شیوه خاص و قانونی تهیه شود و تاییدیه موسسه مستقل مثلا اتاق بازرگانی نیز پیوست باشد .

گواهی مبداء شامل جزِئیات حمل مربوطه ،مبداکالا،امضا یا مهر علامت مشخصه موسسه گواهی کننده باشد. گواهی مبداء در صورتی میتواند مورد قبول باشد که بر اساس یک اعتبار ارائه شده باشد و با شرایط ذکر شده در آن اعتبار اسنادی به گونه ی دیگر تصریح شده باشد .

بیمه نامه (INSURANCE)در اعتبار اسنادی LC

بیمه نامه باید :

 • با آنچه که در اعتبار اسنادی مشخص شده است مطابقت داشته باشد.
 • خطراتی که در اعتبار اسنادی مشخص شده است را پوشش دهد.
 • در توضیح نوع حمل و نقل و مشخصات کالا با سایر اسناد تناقض نداشته باشد.
 • به جز مواردی که در اعتبار اسنادی ترتیب دیگری شده باشد

سندی باشد که توسط شرکت های بیمه گران یا نمایندگان آنها امضاء و صادر شده باشد و اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باید کلیه نسخ اصل ارائه شود نشان دهنده پوشش بیمه ای باشد که حداکثر از تاریخ بارگیری در کشتی یا ارسال یادر اختیار رفتن کالاست.

ارزش Cif (قیمت کالا،بیمه و کرایه حمل و نقل )یا Ctp(کرایه حمل و و بیمه پرداخت شده تا مقصد تعیین شده)کالا با توجه به مورد خاص،به اضافه ده درصد باشد البته در صورتی که بهای Cifیا cip از صورت ظاهر اسناد ارائه شده قابل تشخیص میباشد.

باز رسی اعتباری LC در چه مواردی استفاده میشود ؟

انواع اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی دیداری (نقدی)

در این نوع اعتبارات بعد از تسلیم اسناد بلافاصله پرداخت وجه کالا به فروشنده توسط بانک انجام میگیرد به عبارت دیگر اساس اعتبار بر پرداخت وجه کالا به محض ارائه اسناد بدون عیب به بانک خواهد بود.

اعتبار اسنادی مدت دار

در این نوع اعتبارات در مدت تعیین شده پس از تحویل اسناد مورد قبول وجه کالا توسط بانک به فروشنده عملی میگردد ک این مدت اغلب یکساله هست.

اعتبار اسناد قابل برگشت

دار ان نوع اعتبارات خریدار یا بانک گشایش کننده حق دارد آن را لغو کند و یا اصلاح کند . موافقت فروشنده لازم نیست این اعتبار از محبوبیت زیادی برخوردار نیست.

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

در این نوع اعتبارات اگر فروشنده موافقت نکند اصلاح با لغو آن غیر ممکن است.

اعتبارت اسنادی تایید شده

در این نوع اعتبارات علاوه بر تعهد معمولی بانک اصلی بلکه یاز به تعهد اضافی (تضمین) همان بانک ویا بانک مرکزی کشور خریدار یا بانک ثالث دارد.

اعتبار اسنادی تایید نشده

در این نوع اعتبارات در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش میابد . اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تائید نشده تلقی میشود

اعتبار اسنادی قابل انتقال

اسنادی هستند که میتوان آن را طرف شخص ذینفع اصلی به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کرد و این نوع اعتبار طرفدار و محبوبیت زیادی دارد.

اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

دقیقابرعکس حالت قبلی نمیتوان آن را به شخص دیگری منتقل کرد . معمولا معاملات بین المللی اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال کارایی بیشتری دارد و مطمئن است.

اعتباری اسنادی یوزانس

در این نوع اعتبار وجه اعتبار بلافاصله بعد از ارائه اسناد توسط فروشنده پرداخت نمیشود . باید دقیقا در زمان تعیین شده پرداخت شود به زبان ساده در این ال سی فروشنده به خریدار زمان میدهد مبلغ معین شده بعد از دریافت کالا یا خدمات پرداخت کند این نوع اعتبار در کشورهایی که کمبود ارز دارد صورت میگیرد.

اعتبار اسناد اتکایی

اعتبار اسناد اتکایی شامل دو اعتبار(LC) ااست ک برای تامین مالی یک معامله استفاده شده است اعتبار اسناد اتکایی معاملات متشکل از یک واسطه بین خریدار و فروشنده بعنوان کارگر استفاده میشود.

اعتبار اسنادی قرمز

در این نوع اعتبار ال سی به فروشنده این امکان را میدهد تا قبل از ارسال کالا مقداری به عنوان پیش پرداخت از بانک تائید کننده دریافت کند و به دلیل اینکه بانک بازکننده اعتبار برای اینکه بانک ابلاغ کننده به موضوع توجه بیشتری کند با خودکار قرمز نوشته میشود به این علت به این اعتبار اسنای ماده قرمز مینامند.

اعتبار اسنادی سبز

همانطور که میدانیم در این نوع اعتبارات فروشنده میتواند قبل از تحویل کالا یا خدمات خود مبلغی را به عنوان پیش پرداخت گرفته باشد.

انواع گواهی بازرسی

1. گواهی بازرسی حین ساخت 2. گواهی بازرسی بیش از حمل

گواهی بازرسی حین ساخت:

برا بالا بردن کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت تولید و روش صحیح مطابق با استاندارد جهانی بازرسی حین تولید انجام مسگیرد معمولا معایب و نواقصی در محصوبدلیل اینکه اسملات وجود دارد که تنها در بازرسی حین ساخت آشکار میشود.

همچنین گواهی بازرسی حین ساخت زمانی اتفاق میفتد که تغییراتی در فرایند تولید انجام شود منظور از این تغییرات میتوان به تغییر کردن افزایش ظرفیت تولید و یا استفاده کرذدن از ماشین آلات جدیدو ... صورت گیرد که بازرسی باید دقیقا اثر تغییرات مزبور را در کیفیت محصول نهایی بررسی کند.

گواهی بازرسی بیش از حمل:

خریدار تنها از این طریق میتواند از محموله کالاهای تحویلی به شرکت حمل و نقل مطمئن باشد

گواهینامه بازرسی برای چه کشورهایی ضرورت دارد؟

پرداخت اعتباری اسنادی (Letter of credit) یکی از روشهای پرداخت ما بیت فروشنده و خریدار در هنگام معاملات میباشد. گفتنی است که در این ن.ع اعتبار اسنادی بانکها به نمایندگی از خریدار و فروشنده بر اساس شرایط اعتبار اسنادث مبادله اسناد پرداخت وجه انجام میدهند.

همانطور که میدانیم در اعتبار اسنادی (ریالی)گشایش اعتبار داخل کشور (ایران)انجام میگیرد و مقصد کالا و یا خدمت قامتگاه های بانک های مرتبط و متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزها جغرافیایی ایران وضع شده است در همین راستا و بر اساس دستور العمل بانک مرکزی بانکی کشور و کاهش ریسک مبادلات مقرراتی تحتت عنوان الزاماتت ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی دااخلی(ریالی)تهیه و ابلاغ شده است.

برای مشاوره با ما در تماس باشید.
02174612 __ 02174551101-4