امروز : 1402/03/17

نشست تخصصی معاونت استانداردسازی و آموزش استاندارد سمنان با مسئولان پارک علم و فناوری استان در حوزه تخصصی ایجاد دفاتر استاندارد سازی در راستای شرکت های

1402/03/04

نشست تخصصی معاونت استانداردسازی و آموزش استاندارد سمنان با مسئولان پارک علم و فن
✏️ عنوان خبرنشست تخصصی معاونت استانداردسازی و آموزش استاندارد سمنان با مسئولان پارک علم و فن
📌 گروه خبراخبار عمومی
📞 تماس با ما02174612 | 02174551101-4
🧷 نام شرکت ✔️ شرکت بارسی خبرگان بین المللی تهران

نشست تخصصی معاونت استانداردسازی و آموزش استاندارد سمنان با مسئولان پارک علم و فناوری استان در حوزه تخصصی ایجاد دفاتر استاندارد سازی در راستای شرکت های دانش بنیان برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سمنان: دوشنبه، 1 خرداد ماه 1402؛ نشست تخصصی معاونت استانداردسازی و آموزش استاندارد استان سمنان با مسئولان پارک علم و فناوری استان در حوزه تخصصی ایجاد دفاتر استانداردسازی در راستای شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

 این نشست با حضور مهندس یوسفی، معاون استانداردسازی و آموزش، مهندس نظری، رئیس اداره تدوین استاندارد های ملی و دکتر حسن آبادی، مسئول تدوین استانداردهای بین المللی و نمایندگان و مسئولان پارک علم و فناوری استان تشکیل شد.

در این جلسه در ابتدا یوسفی، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل در راستای استانداردسازی فرایندهای درون سازمانی و استفاده بهینه از پتانسیل علمی کارشناسان سازمان در جهت ارتقاء منافع ملی و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت در تدوین استاندارد ملی و بین المللی و همچنین ایجاد دفاتر استاندارد سازی با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای کالا و خدمات دانش بنیان بر اساس تولیدات استان و انعقاد و اجرای تفاهم نامه مشترک با هدف تسهیل در امر تدوین و تعریف استاندارد جهت کالاها و خدمات دانش بنیان و فن آور مطالبی را ایراد نمودند.

در پایان نشست مهندس نظری، رئیس اداره تدوین استانداردهای ملی و دکتر حسن آبادی، مسئول تدوین استانداردهای بین المللی اداره کل در خصوص اجرای فرایند تدوین استانداردهای فوق الذکر مطالبی را بیان نمودند.

مرجع: www.inso.gov.ir