امروز : 1403/03/30

اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هشتم در سال 1402

1402/06/22

اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هشتم در سال 1402
✏️ عنوان خبر اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هشتم در سال 1402
📌 گروه خبر اخبار عمومی
📞 تماس با ما 02174612 | 02174551101-4
🧷 نام شرکت ✔️ شرکت بارسی خبرگان بین المللی تهران

اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هشتم در سال 1402

ضمن اعلام نتیجه هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 (مورخ 21 شهریورماه 1402)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 28 شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

مرجع: www.cbi.ir