امروز : 1403/05/02

جلسه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستان و بلوچستان

1402/06/26

جلسه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستا
✏️ عنوان خبر جلسه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستا
📌 گروه خبر اخبار عمومی
📞 تماس با ما 02174612 | 02174551101-4
🧷 نام شرکت ✔️ شرکت بارسی خبرگان بین المللی تهران

جلسه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ جلسه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در اداره کل استاندارد استان برگزار و پروانه تأیید صلاحیت ده نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر مهدی شهرکی مدیر کل استاندارد استان با تأکید در تسریع فرآیند دریافت پروانه مدیران کنترل کیفیت استان در نشست تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و همچنین به استناد دستورالعمل تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت و مفاد آئین نامه و مقررات مربوطه؛ با یک مورد تمدید، پنج مورد صدور، دو مورد استعفا و دو مورد انتقالی پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان موافقت شد.

مرجع: www.inso.gov.ir