امروز : 1403/05/02
دپوگرافی جهت تعیین حجم
دپوگرافی جهت تعیین حجم / وزن دپو های فله مواد معدنی

دپوگرافی جهت تعیین حجم

دپوگرافی به معنی محاسبه احجام است که از جمله خدمات نقشه برداری محسوب می شود. شرکت های مهندسین نقش و سازه از روش محاسبات دپوگرافی برای تعیین موجودی معادن استفاده میکنند.بنابراین این خدمت جزئی از بازرسی مواد معدنی می باشد.

در این مقاله از سایت شرکت تایکو میخواهیم در مورد دپوگرافی جهت تعیین حجم، و موارد وابسته به آن توضیح خواهیم داد. همراهمان باشید.


دپوگرافی یا محاسبه احجام دپوها

بیشتر شرکت ها ، کارخانه ها ، معادن و واحد های تولیدی برای محاسبه حجم مواد خود که به صورت دپو در محوطه یا مواد موجود در سیلوها یا سوله ها مو جود است نیاز دارد.برای محاسبه حجم دپو باید اکیپ نقشه برداری حاضر باشند و این عملیات را انجام دهند.

شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران با داشتن افراد با تجربه دپوگرافی جهت تعیین حجم را انجام میدهند.

فراینددپو گرافی به جهت تعیین حجم به شرح زیر است:

  • ۱- حجم مواد موجود در کارخانه شامل دپو ها سوله ها سیلو ها و انبارها
  • ۲- حسابرسی سالیانه
  • ۳- انبارگردانی
  • ۴- محاسبه حجم بین دو سطح اولیه و ثانویه مواد محصول انجام می گیرد.

از وسایل زیر جهت برداشت نقشه برداری حجم دپو استفاده میشود:

  • ۱- دوربین توتال استیشن( نقشه برداری زمینی ).
  • ۲-پهباد ( نقشه برداری هوایی ).
  • ۳-جی پی اس GPS ( نقشه برداری ماهواره ای).

نحوه انجام عملیات برداشت نقشه برداری دپوها به صورت برداشت مختصات Local یا UTM نقاط به جهت ایجاد دوسطح:

  • سطح A : سطح اولیه یا بیس دپو
  • سطح B : سطح ثانویه که شامل ابر نقطه بر روی سطح کل دپو انجام میشود.

روش محاسبه حجم متر مکعب و آنالیز احجام

به سبب بررسی اطلاعات نقشه برداری که به دست آمده است ،از نرم افزار اتوکد سیویل ( CIVIL 3D) استفاده می شود.

همچنین برای بررسی نقاط برداشتی و ایجاد دو سطح اولیه و ثانویه از نرم افزار مهندسی اتوکد سیویل ۳D استفاده می شود و پس از ایجاد دو سطح اولیه و ثانویه هر دپو، محاسبه حجم دپو انجام میدهند و گزارش آن به همراه فایل DWG برای هر دپو به صورت جدا به خدمتتان ارسال می کنند.

AutoCAD CIVIL 3D نرم افزاری است جهت نقشه برداری برای محاسبه حجم ترسیم نقشه آموزش سیویل ۳d به کار برده میشود.


روش اندازه گیری دانسینه یا جرم حجمی یا چگالی

با شروع کار گروه نقشه برداری به جهت دپوگرافی، اکیپ آزمایشگاهی مجموعه مهندسین نقش و سازه تایکو نیز اقدام به نمونه برداری و اندازه گیری جرم حجمی دپوها میکند. با توجه به شرایط نگهداری دپوها و نحوه انباشت مواد از هر دپو در موقعیت های ارتفاعی مختلف به صورت تصادفی از نمونه ها برداشته میشود و در شرایط آزمایشگاهی با وسایل آزمایشگاهی در حجم ثابت ۱ لیتر اقدام به توزین ۲ نمونه به صورت کوبیده نشده و کوبیده شده برای به دست آوردن جرم حجمی (چگالی) میشود.


نمونه برداری اندازه گیری دانسینه یا جرم حجمی یا چگالی

در پایان جدول خلاصه شده از محاسبه حجم های دپو که حجم مترمکعب و دانسینه یا جرم حجمی یا چگالی شامل می باشد ارائه میدهند.که این نتایج توسط شرکت هایی از جمله تایکو ارائه میشود.

جدول محاسبات نهایی عبارتند از : حجم مترمکعب دپوهای مواد به تفکیک موقعیت ضربدر جرم حجمی مواد = که حاصل آن تناژ می باشد ، توسط مهندسین شرکت نقشه برداری به کارفرمای محترم دبه صورت گزارشی نوشته شده و تایید شده ارائه می شود.