امروز : 1403/03/30
بازرسی خودرو وموتور سیکلت

بازرسی خودرو و موتورسیکلت

در حال حاضرتمامی خودروها، موتورسیکلت ها جهت گرفتن مجوز، ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط بازرس شخص ثالث و برآورده ساختن ملزومات مربوطه می‌باشند. ازجمله فعالیت های واحد بازرسی خودرو و موتورسیکلت شرکت‌های بازرسی به شرح زیر میباشد

شرکت تایکو با استفاده از دانش فنی و کارشناسان حرفه ای و ، ارزیابی‌های مختلفی در خصوص خودروسازی انجام می دهد و نقش قابل ‌ملاحظه‌ای در راستای شناسایی نقاط قابل ‌بهبود در صنایع خودرو و موتورسیکلت ایفا می نماید.

 • تائیدخودرو نوع و تطابق (COP).
 • تائیدموتور سیکلت نوع و تطابق تولید (COP)
 • بازرسی فیزیکی وسائل نقلیه
 • نظارت بر آزمون‌های مصرف سوخت و آلایندگی
 • تائید نوع و تطابق تولید خودرو : COP

بازرسی کلی خودرو

انجام فرآیند تاییدنوع در دو بخش تولید داخل و خودروهای وارداتی بوده که در حوزه‌های خودروهای وارداتی براساس الزامات استانداردهای بین المللی و در حوزه تولید داخل براساس الزامات استاندارد ملی ایران می‌باشد. الزامات مرتبط با تطابق تولید نیز براساس همین مراجع به انجام میرسد.

بعد از نصب تجهیزات خودرو شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران تمامی ارزیابی و بازرسی لازم را انجام می دهند و گزارش خود را به اداره کل صنعت معدن تجارت ارسال می کنند که در صورت تائید مجوز مربوطه داده میشود.

استانداردهای مراجع تائید در راستای لزوم نظارت بر کیفیت موتورسیکلت‌های تولیدی و وارداتی و با عنایت به سوابق شرکت بازرسی تایکو در حوزه تائید نوع خودرو این شرکت با اخذ تائید صلاحیت درزمینه تائید موتورسیکلت، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و در طول مدت فعالیت‌های بازرسی تائید نوع و تطبیق تولید موتورسیکلت (COP) برای چندین مدل موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد.

در راستای الزامات تائید نوع خودروهای وارداتی و جهت حصول اطمینان از ورود خودروهای منطبق با نوع تائید شده، اخذ گواهینامه انطباق وسیله نقلیه (خودرو، موتورسیکلت) برای ترخیص الزامی است.

شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران ،بازرسین آموزش‌دیده در مناطق مختلف ایران مستقر کرده اند که نسبت به انجام بازرسی‌ خودرو و موتور سیکلت تعریف‌شده و صدور گواهینامه در این زمینه انجام فعالیت می‌نماید.

به دنبال تصمیمات سازمان ملی استاندارد ایران و اجباری شدن اجرای استانداردهای خودرو در حال حاضر تمام خودروها، موتورسیکلت ها، وارداتی و ساخت داخل به ترتیب برای گرفتن مجوز ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط کارشناسان شرکت های بازرسی خودرو و موتور سیکلت هستند.

تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس استاندارد 6924 می باشند. به فرآیند ارزیابی و بازرسی وسایط نقلیه فوق ، بازرسی تایید نوع گفته می شود. تاییدنوع به گونه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهدکه در وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی و همه ی موارد مربوط به استانداردهای ملی ایران را رعایت نموده است.

شرکت بازرسی تایکو یکی از شرکت های مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه است.

هـدف از تائید نوع خودرو این است که ما از رعایت ویژگی های ایمنی , زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت خودرو مطمئن باشیم.


بازرسی موتور‌‌سیکلت

با توجه به الزام نظارت بر وضعیت کیفی تولید و مونتاژ موتورسیکلت، بازرسان شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران به عنوان یکی از پیشگامان حوزه ارزشیابی موتور سیکلت ، اقدام به بازرسی بر روی کلیه مدل موتور‌سیکلت‌های تولیدی کشور می‌نماید. بازرسی فنی این شرکت در بخش موتورسیکلت و درحوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی های تاییدنوع و بررسی تطابق تولید می باشد.


امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش بازار جهانی و تنوع در صنعت خودرو همواره انتخابات متفاوتی در پیش روی مصرف کننده خودرو قرار گرفته است.

شرکت بازرسی تایکوبا سیاست کنترل گسترش دامنه بازرسی ، اقدام به راه اندازی بخش بازرسی تایید نوع خودرو نموده که اینکار با اخذ مجوزهای لازم از سازمان استاندارد ایران مرکز ملی تایید صلاحیت و استفاده از خودرو به همراه خواهد داشت .

شرکت خبرگان بین المللی تهران همواره سعی میکند بازرسی ها همواره در زمان مناسب با نوع بازرسی، در چهار چوب استاندارد های مربوط و دستور العمل های موجود انجام شود .تا بتواند رضایت مشتر ی بر اساس قوانین موجود رضایت مصرف کننده را در استفاده از محصول نهایی جلب کند.


دامنه ی فعالیت واحد بازرسی تایید نوع خودرو

 1. تایید نوع خودرو تولید داخل
 2. بررسی تایید نوع خودرو های وارداتی
 3. بازرسی مطابق تولید خودروهای تولید داخل
 4. بازرسی تطابق تولید خودروهای وارداتی (وارد شده ب صورت CKD)
 5. بازرسی فیزیکی خودروهای وارداتی

شرکت بازرس تایکو با اخذ گواهینامه بازرسی از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران خدمات بازرسی را بشرح ذیل انجام میدهد

 • • تایید نوع خودرو بر اساس استاتدارد ملی ایران 6924
 • • تایید نوع موتور سیکلت بر اساس استاندارد ملی ایران 7558
 • • تایید نوع ماشین الات راهسازی و معدنی بر اساس استانداردملی 12544
 • • تایید نوع ماشین الات کشاورزی و تراکتوربر اساس استانداردملی ایران13259

تایید نوع ( (TYPE APPROVAL:TA

در بازرسی خودرو رویه ای است ک بر اساس تایید آن مرجع تائید نوعی گواهی میدهد که نوعی از وسیله نقلیه ،سیستم،قطعه یا مجموعه فنی مجزا الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط ب استاندارد یا استانداردهای اجباری داخل کشور را براورده میسازد.

گواهی تایید نوعی سند است که توسط آن مرجع تایید به صورت رسمی گواهی میکند سیستم یا واحد فنی مجزا یک وسیله نقلیه مورد تایید میباشد.


تطابق حین تولید ((PRODUCTION CONFORMAITY OF

رویه تطابق حین تولید جهت اطمینان تز تطباق هر خودرو ،سیستم ،قطعه و مجموعه فنی و مجموعه فنی مجزا با تایید نوع صادر شده است.

رویه ها شامل ممیزی سیستم مدیریت کیفیت تصدیق موضوعات تایید شده و کنترل های مربوط به محصولات بر اساس نمومه تایید گرفته شده است.


دامنه فعالیت

 1. تایید نوع
 2. تطابق حین تولید
 3. بازرسی خودرو از نظر فیزیکی
 4. تاییدنوع سیستم،قطعه و مجموعه فنی مجزا

مراحل انجام کار بازرسی خودرو

 1. • مراجعه مشتری به شرکت بازرسی و ثبت در خواست
 2. • تکمیل مدارک جهت اخذ تایید نوع،تطابق حین تولید با بازرسی
 3. • انجام بازرسی فیزیکی
 4. • تکمیل مدارک مورد نیاز
 5. • ارسال گزارش نهایی به سازمان ملی استاندارد ایران جهت صدور گواهینامه

توانمندی ها

 1. • تایید نوع انواع بازرسی خودرو ،موتور سیکلت و ماشین الات راهسازی و کشاورزی
 2. • تطابق حین تولید انواع خودرو و موتور سیکلت و ماشین الات راهسازی کشاورزی
 3. • بازرسی فیزیکی انواع خودرو،موتورسیکلت و ماشین الات راهسازی و کشاورزی
 4. • تایید نوع و تطابق در زمان تولید انواع قطعات ،مجموعه فنی مجزا و... بر اساس استاندارد
 5. • بازرسی تایید نوع انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و راهسازی

هیچ خدمتی وجود ندارد.