امروز : 1401/07/06
بازرسی خودرو وموتور سیکلت

بازرسی خودرو و موتورسیکلت

در حال حاضرتمامی خودروها، موتورسیکلت ها جهت گرفتن مجوز، ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط بازرس شخص ثالث و برآورده ساختن ملزومات مربوطه می‌باشند. ازجمله فعالیت های واحد بازرسی خودرو و موتورسیکلت شرکت‌های بازرسی به شرح زیر میباشد

شرکت تایکو با استفاده از دانش فنی و کارشناسان حرفه ای و ، ارزیابی‌های مختلفی در خصوص خودروسازی انجام می دهد و نقش قابل ‌ملاحظه‌ای در راستای شناسایی نقاط قابل ‌بهبود در صنایع خودرو و موتورسیکلت ایفا می نماید.

  • تائیدخودرو نوع و تطابق (COP).
  • تائیدموتور سیکلت نوع و تطابق تولید (COP)
  • بازرسی فیزیکی وسائل نقلیه
  • نظارت بر آزمون‌های مصرف سوخت و آلایندگی
  • تائید نوع و تطابق تولید خودرو : COP

بازرسی کلی خودرو

انجام فرآیند تاییدنوع در دو بخش تولید داخل و خودروهای وارداتی بوده که در حوزه‌های خودروهای وارداتی براساس الزامات استانداردهای بین المللی و در حوزه تولید داخل براساس الزامات استاندارد ملی ایران می‌باشد. الزامات مرتبط با تطابق تولید نیز براساس همین مراجع به انجام میرسد.

بعد از نصب تجهیزات خودرو شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران تمامی ارزیابی و بازرسی لازم را انجام می دهند و گزارش خود را به اداره کل صنعت معدن تجارت ارسال می کنند که در صورت تائید مجوز مربوطه داده میشود.

استانداردهای مراجع تائید در راستای لزوم نظارت بر کیفیت موتورسیکلت‌های تولیدی و وارداتی و با عنایت به سوابق شرکت بازرسی تایکو در حوزه تائید نوع خودرو این شرکت با اخذ تائید صلاحیت درزمینه تائید موتورسیکلت، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و در طول مدت فعالیت‌های بازرسی تائید نوع و تطبیق تولید موتورسیکلت (COP) برای چندین مدل موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد.

در راستای الزامات تائید نوع خودروهای وارداتی و جهت حصول اطمینان از ورود خودروهای منطبق با نوع تائید شده، اخذ گواهینامه انطباق وسیله نقلیه (خودرو، موتورسیکلت) برای ترخیص الزامی است.

شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران ،بازرسین آموزش‌دیده در مناطق مختلف ایران مستقر کرده اند که نسبت به انجام بازرسی‌ خودرو و موتور سیکلت تعریف‌شده و صدور گواهینامه در این زمینه انجام فعالیت می‌نماید.

به دنبال تصمیمات سازمان ملی استاندارد ایران و اجباری شدن اجرای استانداردهای خودرو در حال حاضر تمام خودروها، موتورسیکلت ها، وارداتی و ساخت داخل به ترتیب برای گرفتن مجوز ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط کارشناسان شرکت های بازرسی خودرو و موتور سیکلت هستند.

تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس استاندارد 6924 می باشند. به فرآیند ارزیابی و بازرسی وسایط نقلیه فوق ، بازرسی تایید نوع گفته می شود. تاییدنوع به گونه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهدکه در وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی و همه ی موارد مربوط به استانداردهای ملی ایران را رعایت نموده است.

شرکت بازرسی تایکو یکی از شرکت های مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه است.

هـدف از تائید نوع خودرو این است که ما از رعایت ویژگی های ایمنی , زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت خودرو مطمئن باشیم.


بازرسی موتور‌‌سیکلت

با توجه به الزام نظارت بر وضعیت کیفی تولید و مونتاژ موتورسیکلت، بازرسان شرکت بازرسی بین المللی خبرگان تهران به عنوان یکی از پیشگامان حوزه ارزشیابی موتور سیکلت ، اقدام به بازرسی بر روی کلیه مدل موتور‌سیکلت‌های تولیدی کشور می‌نماید. بازرسی فنی این شرکت در بخش موتورسیکلت و درحوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی های تاییدنوع و بررسی تطابق تولید می باشد.

هیچ خدمتی وجود ندارد.