امروز : 1403/03/30
بازرسی غلات و محصولات کشاورزی و نهاده های دامی

بازرسی غلات و محصولات کشاورزی و نهاده های دامی

بخش بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی با کشتی شرکت تایکو با عرضه خدمات بازرسی کشتی ، تمیز و ضد عفونی بودن مخازن / انبار های کشتی حمل نهاده های کشاورزی و غلات، نظارت بر بارگیری در کشور مبدا، وضعیت کالا پس از حمل، نظارت بر تخلیه کشتی ، تعیین علت و میزان آسیب دیدگی غلات و محاسبه وزن کالای تحویل داده شده پس از حمل به کارفرمااین اطمینان را می دهد که کالا مطابق استاندارد ها ، قرارداد و یا موارد مربوطه حمل و تخلیه شده است .این شرکت با بازرسی در مبدا و صدور گواهی مربوطه موجبات اطمینان از تطابق وزن و کیفیت ظاهری کالا با خواسته های مشتری را فراهم می آورد.

بازرسی محصولات کشاورزی هم جزئی از بازرسی های IC بازرسی COI است.

تجارت کالا های کشاورزی همواره به صورت پویا و به طرق متنوع صورت می گیرد. خدمات بازرسی بخش کشاورزی شرکت تایکو سبب حصول اطمینان از اینکه کالا در تمام طول زنجیره تامین از نظر کیفیت و کمیت در حد مورد قبول و استاندارد می باشد و همچنین سبب اطمینان از رسیدن کالا به مقصد براساس تمام موارد ذکر شده در قرارداد می شود۔

در محصولات کشاورزی این شرکت بازرسی کالا به عراق را هم به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه میکند.

از بازرسی قبل از حمل برای واردات گرفته تا بازرسی کالا های صادراتی ، این شرکت خدمات خود را با بازرسی انبارها و اطمینان از تمیز بودن و داشتن شرایط مناسب نگهداری کالا و همچنین بازرسی کالا در تمام طول فرآیند حمل عرضه می دارد. انجام بررسی خسارت کالا با ارائه گواهی و مستندات مربوطه نیز از خدمات این شرکت می باشد .


خدمات شرکت تایکو

 • FOSFA ‏نمونه برداری از روغن و مایعات بر اساس قوانین
 • نمونه برداری از غلات براساس قوانین ‎GAFTA‏
 • خدمات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشگاه های معتبر و همچنین نظارت بر آزمایش
 • بازرسی قبل از حمل ‎(IC) PSI ‏
 • بازرسی در مبدا و ارائه گواهی ‎COI‏
 • بازرسی مناسب بودن شرایط کالا برای حمل و نظارت بر بارگیری
 • انجام بازرسی و تعیین خسارت محموله در داخل کشتی و یا انبار های مشتری
 • بازرسی و تعیین علت و میزان آسیب دیدگی کالا و صدور گزارش معتبر
 • بازرسی و پلمپ کردن درب انبار های کشتی و ورودی های انبارها پس از بارگیری
 • انجام بازرسی های درافت سوروی جهت محاسبه وزن محمولات فله تخلیه یا بارگیری شده بر روی کشتی

اهم پروژه های انجام شده

 • شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 • شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
 • شرکت پشتیبانی امور دام کشور

شرکاوهمکاران ما در این حوزه میتوان به بالتیک کنترل دانمارک و HQTS هم در کنار نام تایکو اشاره کرد.

هیچ خدمتی وجود ندارد.