امروز : 1403/05/02
بازرسی های خسارت دیدگی کالا
بازرسی های خسارت دیدگی کالا و تخمین میزان خسارت

بازرسی های خسارت دیدگی کالا

بازرسی کالا ، همان نظارت و کنترل کالا ها از نظر کیفی و کمی است ولی فقط با آن تمام نمی شود ممکن است کالا ها هنگام حمل . نقل و سایر عوامل دچار خسارت دیدگی شود در این مقاله ما میخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که در صورت دریافت محموله و کالای آسیب دیده چه اقداماتی انجام میشود .

موضوع خسارت دیدگی کالا را به دو صورت میتوان مورد بررسی قرار داد: 1.بخش پیشگیری و بخش درمان. برای اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و برای اینکه شما به پیشگیری نیاز دارید نه درمان، در این مطالب هم به پیشگیری از خسارت دیدگی و در واقع آنچه که باید باشد می‌پردازیم. وزیر مجموعه بازرسی مواد معدنی می باشد.

اولین چیزی که درحین مشاهده آسیب دیدگی اهمیت دارد، زمان مشاهده آن است. یعنی اینکه دقیقاً‌ چه هنگامی محموله خسارت دیده است. بهترین زمان مشاهده آسیب دیدگی به این معنی است که قبل از اینکه آسیب دیدگی خود را به ما نشان دهد، ما به سراغ آن برویم و درست در بهترین زمان، وجود یا عدم وجود آن را بررسی کنیم.بررسی که به وسیله شرکت های بازرسی قابل اعتماد انجام میشود به این منظور است که ما اطمینان کافی داشته باشیم از اینکه کالا قبل از صدور گواهی حمل ونقل هیچ خسارت و آسیبی نداشته است. و این همان بازرسی های خسارت دیدگی کالا است.

بهترین وقت برای تشخیص خسارت دیدگی کالا پیش از صدور قبض انبار است که به وسیله گمرک انجام میشود یعنی هنگامی که کالای شما در گمرک تخلیه می‌شود،باید از سلامت آن مطمئن باشید که این کار را قبلا بازرسی های خسارت دیدگی کالا توسط شرکت بازرسی انجام شده و سلامت کالا ها تصویب شده باشد و اگر پس از آن آسیب دیدگی مشاهده شد مسئولیتش به عهده ی متصدی حمل و نقل بین المللی است.

پس این چنین مواقعی لازم است تمامی موارد در خصوص تحویل درست کالا بررسی شود.و دلیل خسارت دیدگی کالا شناخته شود و اقدامات لازم انجام گیرد.

تاجرانی که با یک متصدی حمل و نقل کار آزموده کار می کننداین را میدانند که مشاهدات لازم به هنگام تخلیه محموله یا کالا بصورت ظاهری توسط متصدی حمل ونقل انجام می‌شود و تمامی کارها را با دقت انجام میدهند تا خسارت دیدگی صورت نگیرد چون ممکن است مامور تحویل انبار دقت کافی در ثبت مشاهدات نداشته باشد و اطلاعات درست را در قبض انبار درج نکند. اگر کالایی آسیب دیدگی داشت ، خیلی دقیق در قبض انبار نوشته می شود و در غیر این صورت چنانچه خسارت دیدگی کالا مشاهده نشود در قبض انبار چیزی نمی نویسند.

پس از اینکه اطلاعات در قبض انبار با فرض مشاهده خسارت ثبت شد، نامه ای به متصدی حمل و نقل بین المللی مربوطه در خصوص مشاهدات ارسال می شود. و میتوان ادعای غرامت از موسسات حمل ونقل و یا فروشندگان انجام گیرد.

همانطور که مسئولیت کالا ها قبل از حمل و نقل به عهده ی شرکت بازرسی میباشد و باید این شرکت ها بازرسی خسارت دیدگی ها را انجام دهند بعد از حمل و نقل هم مسئولیت حفظ و نگه داری کالا در متصدی انبار های گمرکی و متصدی حمل ونقل است و باید این موسسات نسبت به کالا ی تجار مسئول بوده در صورت قصور جوابگو باشند.چون تجار میتوانند مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک کنند.

بنابراین قبل از هر اقدامی برای واردات و صادرات باید از شرکتهایی که بازرسی خسارت دیدگی انجام میدهند مطمئن باشید تا بعدا دچار مشکل در کارتان نشوید.

شرکت تایکو