امروز : 1403/02/02
بازرسی های ادواری و کنترل و نظارت
بازرسی های ادواری و کنترل و نظارت بر نصب و بهره برداری انواع آسانسورها و پلکان برقی با کار

بازرسی ادواری و کنترل و نظارت

يكي از کارها و برنامه های اصلی در شرکت های بازرسی نظارت و كنترل است که باید به شکل صحیح و با دقت انجام شود و در برخی قسمت ها با یک بار ارزیابی تمام نمیشود و ضروری و لازم است بازرسی دوره ای بر روی آنها انجام گیرد به گونه ای که فر آیند نظارت سالانه یک یا دو بار ارزیابی و بازرسی شود که در غیر این صورت کارها ناقص می ماند و تضميني براي انجام درست آنها وجود نخواهد داشت.

سطوح نظارت در بازرسی ادواری متفاوت است بازرسی ادواری به این معنی است که در بازرسی فنی توسط تکنسین ها اقداماتی انجام میشود برای  ارزیابی وکنترل کیفیت محصولات تا بتوان ایرادات را مشخص کرد و از سالم بودن محصولات مطمئن شد که این اقدامات به صورت دوره ای مانند یک یا چند بار در سال انجام میشود که هر سال تکرار میشود و ضرورتی برای انجام آنها وجود دارد.

یکی از مهمترین وظایف شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران انجام بازرسی های ادواری بر روی تجهیزاتی مثل آسانسور ،است که اقداماتی را سالانه بصورت دوره ای برای ارزیابی و کنترل انجام میدهند در ادامه به این اقدامات و سطوح نظارت بیشتر خواهیم پرداخت. هدف از انجام كنترل و نظارت این است كه مشخص شود آيا سازمان يا موسسه به اهداف خود رسیده است یا خیر؟ و در صورت رسیدن به اهداف ،تحقق اهداف به چه ميزان است.

هدف نهايي بازرسی فنی ،در كنترل و نظارت ،بالا بردن سطح كارايي و در نتيجه ميزان توليد و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مشتريان ميباشد.

شرکت های نظارتي وظیفه دارد هر چه بیشتر تلاش کند تا مشکلات و عیب ها را به شکل دقیق مشخص کند، و از همان ابتدا در جهت رفع آنها اقدامات لازم را به انجام رساند. پس فرآیند نظارت همان عیب یابی و حل مشکلات است که توسط شرکت بازرسی انجام میشود .

بازرسی های ادواری از واحدهای تولید قبل و بعد ازدریافت مجوز بوسیله کارشناسان بازرسی شرکت  انجام میشود.که افرادی که میخواهند برای محصول خود مجوز دریافت کنند بایستی شرایط لازم جهت انجام بازرسی را قبل از صدور مجوز و سالانه دو نوبت بعد از دریافت مجوز بوسیله نمایندگان موسسه از واحدهای تولیدی خود فراهم کنند.

مجوزهای تولید پس از احراز شرایط به مدت یکسال صادر میشوند که اگر مشکلی از نظر فنی در تولید ایجاد نشود، با تشخیص شرکت برای مدت مشابه قابل تمدید خواهند بود.

اگر موسسه در بازرسی های خود از واحدهای تولیدی ، موارد انحراف از مقررات را مشاهده کند، مجوزهای صادره شده معلق و یا لغو خواهند شد.

بیشترین بازرسی ادواری و کنترل و نظارت از تجهیزاتی مثل آسانسور انجام میگیرد زیرا از این وسایل مکانیکی و الکترونیکی به صورت دائمی و پیوسته استفاده می کنیم و برای حفاظت از جان استفاده کنندگان از این وسیله باید قوانین ایمنی و امنیتی به بهترین شکل خود رعایت شود. در ابتدا که  آسانسورها به کشور ایران، وارد شد برای ایمنی آن استاندارد خاصی وجود نداشت و آگاهی کمتری در این زمینه بود ولی با گذشت زمان تلاش زیادی  برای فراهم کردن استاندارد آسانسورها انجام شدو مقرراتی در این زمینه وضع شد تا برای امنیت بیشتر آسانسور بر طبق استاندارد باید بازرسی ادواری و کنترل و نظارت های دقیق انجام گیرد ، برای صدور گواهینامه پایان کار در هر ساختمان نیاز به داشتن استاندارد آسانسور است.

ضرورت اخذ  گواهینامه استاندارد سازی آسانسور برای این است که از بروز حوادث خطرناک و ناگوار مانند سقوط و پرت شدن از آسانسور و آسیب دیدگی مسافران و یا حتی مرگ افراد جلوگیری شود و با خیالی آسوده بتوان از این وسیله بسیار خوب استفاده کرد .

شرکت خبرگان بین المللی تهران بازرسی انواع آسانسور را بصورت دوره ای انجام میدهد تا مشکلی برای استفاده کنندگان ایجاد نشود.