امروز : 1403/03/30
سختی سنجی
سختی سنجی

سختی سنجی بازرسی آزمون غیر مخرب

یکی از مهمترین مراحل هر عملیات صنعتی بازرسی است. که میتوان گفت: اصلی ترین هدف بازرسی ،بوجود آوردن اطمینان از تولید محصول با کیفیت و نظارت و کنترل عملیات تولید است. بازرسی به سبب کشف ایرادات و اشکالات ، جدا کردن محصولات سالم از ناسالم و نگهداری سوابق قطعات و تجهیزات انجام میشود. بنابراین در کلیه مراحل تولید قطعه و حتی پس از آن باید بازرسی منظم انجام گیرد.


ضرورت بازرسی جوش چیست؟

همانطور که گفته شد باید در همه ی عملیات صنعتی بازرسی انجام شود. و بازرسی جوش هم از این قضیه جدا نیست . به علت وجود انواع نقص‌ها با اندازه‌های متفاوت در قطعات جوشکاری بازرسی جوش یک امر مهم محسوب میشود تا با این کار دلیل ایراد ها و عملکرد قطعات شناسایی شود.

در بازرسی جوش نقص‌های دیگری مثل ترک‌های ناشی از خستگی یا خوردگی، هنگام کار سازه که ممکن است به وجود آمده باشد شناسایی و عملیاتی را برای کاهش یا از بین بردن آنها انجام میدهند.

بنابراین برای انجام بازرسی باید به شرکت های معتبر بازرسی ،مانند شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران کار را سپرد زیرا این شرکت انواع تست های مخرب و غیر مخرب را توسط کارشناسان با تجربه انجام میدهد و استاندارد های مربوط به این تست ها را رعایت میکند.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید بدانید که بازرسی ها به دو روش آزمون های مخرب و آزمون های غیر مخرب انجام میشود که در اد امه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

روش هایی که با نام تست مخرب (DT) یاد می شود، همانند تست های غیر مخرب (NDT) اهمیت زیادی دارند.


آزمون مخرب چیست؟

در آزمون مخرب (dt ( قطعه ای آسیب دیده و یا می شکند. به این معنی که دیگر قطعه قابل استفاده نمیشود. بنابراین هنگام تست مخرب تغییری برگشت ناپذیر در ابعاد یا ترکیب شیمیایی قطعه انجام میگیرد.

انواع آزمون های مخرب

 • تست کشش
 • تست فشار
 • تست خمش
 • آزمایش ضربه
 • تست خزش
 • تست خستگی
 • متالوگرافی
 • آزمایش سختی سنجی

آزمون غیر مخرب چیست ؟

(ndt) که مخفف تست غیر مخرب است برای کنترل کیفیت قطعات انجام میشود و بر ای تأیید جوش تمام شده استفاده می‌شود. با انجام تست غیر مخرب ndt ، کیفیت جوش را بدون آسیب‌رسانی و تخریب جوش ، بازرسی میشود.

این بازرسی جز بازرسی فنی در شرکت تایکو می باشد.

انواع تست غیر مخرب جوش

تست جوش غیر مخرب (NDT) عملیاتی که برای تجزیه و تحلیل قطعات انجام میشود تا خواص مواد، جزء و یا سیستم بدون ایجاد آسیب استفاده شود. تست غیر مخرب (NDT) امری ضروری است تا از هر گونه نقص در جوش در خط تولید قبل از استفاده شناسایی شود.

آزمون غیر مخرب یا NDT روش‌های در تشخیص سلامتی یک قطعه یا یک سازه جوشکاری شده هستند و در مقایسه با تست‌های مخرب، تست NDT روشی ، بدون وارد کردن صدمه یا خرابی غیر قابل جبران در آزمایش قطعه است. تست NDT در اندازه‌های بزرگ از فضا‌های صنعتی انجام میشود. و کاربرد گسترده‌ایی در تست قطعات خودرو، راه آهن، پتروشیمی و خطوط لوله و جوشکاری دارد.

آزمون غیر مخرب NDT در شناسایی عیوب جوش و بازرسی جوش بسیار افزایش یافته است که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

روش های سختی سنجی بازرسی آزمون غیر مخرب (ndt) به شرح زیر است

 • 1. بازرسی چشمی VT
 • 2. تست نفوذ مایع LT
 • 3. تست ذرات مغناطیسی MT
 • 4. تست رادیوگرافی RT
 • 5. تست التراسونیک UT
 • 6. تست جریان چرخشی ET
 • 7. تست انتشار آکوستیک AET
 • 8. التراسونیک آرایه فازی PA
 • 9. زمان پراش

شرکت بازرسی تایکو بازرسی در آزمون های غیر مخرب جوش را انجام میدهد و تمامی قطعات را کنترل کرده و ایرادات آنها را شناسایی میکندهمه ی این عملیات با استاندارد های بین المللی انجام میشود تا بتواند کمکی کرده باشد .