امروز : 1402/03/17
صدور گواهی های کمیت و کیفیت
صدور گواهی های کمیت و کیفیت معتبر برای انواع محمولات بازرسی شده

صدور گواهی های کمیت و کیفیت

در بازرسی فنی به منظور تایید کالا و مشخص کردن کالا های ایراد دار و معیوب که برای انجام تجارت ضروری است بررسی و ارزیابی هایی از کیفیت و کمیت محصول توسط تکنسین های مجرب انجام میشود که این عملیات از وظایف شرکت های بازرسی می باشد و در صورتی که کالا ها تایید شد و اشکالی در عملکرد و اندازه و کیفیت نداشت گواهی هایی برای کمیت و کیفیت این محصولات صادر میشود که با این گواهی ها میتوان کالا ها را در کشورها مورد استفاده قرار داد.

مجموعه عملياتى از قبيل بازرسي، بررسي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، آزمايش و يا مانند آن است که بوسیله ی بازرس مستقل برای تعيين کميت، کيفيت و يا ساير ويژگى‌هاى کالا، تأسيسات و يا خدمات مورد معامله و تطابق نتايج حاصله با مشخصات و شرايط مندرج در قرارداد خريد انجام میشود.که در نهایت به صدور گواهی کمیت و کیفیت محصول می انجامد.در بازرسی فنی این مسئله یکی از اساسی ترین کارهای شرکت های بازرسی می باشد.

اهداف بازرسی کمیت و کیفیت عبارتند از:

1.      بررسى قابليت و صلاحيت سيستم کيفيت فروشنده

2.      بازرسى به منظور انطباق کيفيت کالا با سفارش

3.      بازرسى به منظور تائيد کميت کالا با مقدار سفارش

4.      بازرسى به منظور انطباق سال ساخت کالا (نو يا مستعمل بودن آن)

5.      تائيد محل ساخت يا کشور توليدکننده

6.      تائيد مناسب بودن بسته‌بندى کالا

7.      تائيد مناسب بودن وسيله حمل

برای اینکه کمیت و کیفیت مورد انتظار خریداران و شرکت ها در تجارات  تضمین شود، محصولات باید در مراحل تولید ، بسته بندی و بارگیری مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرد . این عملیات نظارتی از مهمترین وظایف شرکت های بازرسی از جمله تایکو است که به منظور اطمینان از انطباق با الزامات تعیین شده بین طرفین انجام میگیرد که بعد از نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت محصولات به صدور گواهی منجر میشود.

در طی این تحقیقات، مقدار و وزن محموله در چارچوب شرایط قرارداد مورد توافق طرفین معین می شود. به این ترتیب ، در مراحل تولید و بارگیری ، خطرات احتمالی تجاری و فیزیکی مربوط به محصول رویت میشود و از بوجود آمدن تاخیر و خسارات احتمالی کمتر خواهد شد. در مطالعات نظارت بر کیفیت در بازرسی فنی ، کیفیت محصول تعیین شده بین خریدار و فروشنده تضمین می شود.

تایکو  مجموعه ای  از خدمات بازرسی را انجام می دهد ، تا از بروز خطرات مربوط به کالاهای موجود در زنجیره تأمین،جلوگیری یا حداقل کمتر کند.و همچنین نظارت بر کیفیت و وزن را ارائه می دهد. این خدمات برای مشخص کردن میزان تحویل کالا به شرکت خریدار از جنبه های مختلف مانند کمیت ، کیفیت ، بارگیری ، حمل و نقل ، بسته بندی ، برچسب گذاری و زمان تحویل مندرج در قرارداد فروش ، به درستی انجام می شود. به همین علت ، دریافت گواهی صدور برای این خدمات از یک شرکت بازرسی در بازرسی پتروشیمی مهم است. کهبر این براساس گزارش میکنند که کالا های درخواستی خریدار با شرایط نوشته شده در قرارداد و استانداردهای تعیین شده ، قبل و بعد از حمل و نقل مطابق باشد. و از ایجاد اختلافات و خسارات احتمالی که در آینده بین طرفین جلوگیری می شود.