امروز : 1402/03/17
بازرسی ادواری استاندارد ملی 7911 ISIRI
بازرسی ادواری بویلرهای فایرتیوب آب گرم، آب داغ و بخار بر اساس استاندارد ملی 7911 ISIRI

بازرسی ادواری استاندارد  isiri 7911

بازرسی حین ساخت دیگ های بخار و آب گرم

بازرسی از دیگ های بخار و آبگرم برطبق استانداردهای ملی ایران ISIRI 4231 و ISIRI 7911 به صورت دوره ای انجام میگیرد که در پایان بازرسی گواهینامه ای صادر میشود که  مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران است.

بازرسی ادواری دیگ های بخار و آب گرم

بازرسی ادواری دیگ های بخار آبگرم بوسیله  بازرسان متخصص و با تجربه انجام میگیرد که عملیات آنها مورد تایید اداره کار و سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.بنابراین بعد از انجام این بازرسی ها که اصولا به صورت دوره ای میباشد یعنی هر سال باید انجام شود، گواهی سلامت که یکسال معتبر است برای دیگ های بخار یا آب گرم صادر می شود.

در بازرسی فنی استاندارد 7911 برای بازرسی دوره ای از دیگ های بخار و آب گرم تدوین شده است که برای استفاده لازم است تا کنترل و ارزیابی های توسط بازرسان شرکت های بازرسی معتبر صورت میگیرد که شرکت خبرگان بین المللی تهران یکی از این شرکت های به نام است .

عملیاتی که در بازرسی ادواری دیگ های بخار انجام میشود عبارتند از:

1.      بازرسی ظاهری

2.      آزمون هیدرواستاتیک

3.      ضخامت سنجی

4.      بازرسی داخل محفظه آبگیر

5.      بازرسی داخل محفظه احتراق

6.      آزمون تجهیزات کنترلی

این عملیات برای سلامت تجهیزات و دیگ های بخار انجام میشود که هنگام استفاده از آنها از به وجود آمدن خطرات و خسارات جلوگیری شود.در صورت نداشتن مشکل و ایرادی، گواهی بازرسی دوره ای به همراه پلاک بازرسی صادر می شود.

به علت مهم بودن روش تولید و بازرسی دیگ های بخار، بایستی مدارک بازرسی در حین ساخت و همچنین گواهینامه و پلاک بازرسی در حین ساخت برای بازرسی های دوره ای وجود داشته باشد و دیگ هایی که این شرایط را نداشته باشند غیر استاندارد تلقی می شوند. و هرگونه عملیات بازرسی بر روی آنها مجاز نمی باشد.

بنابراین در صورتی که بازرسی انجام نشود نمیتوان از سلامت آنها اطمینان داشت و موجب ایجاد خسارات جانی و مالی میشود.

بازرسی فنی دیگ بخار و دیگ آب گرم در دو مرحله زیر انجام می شود:

بازرسی فنی در مرحله ساخت دیگ بخار و دیگ آب گرم

بازرسی فنی دوره ای دیگ بخار و دیگ آب گرم

لازم است که بدانید استاندارد ساخت دیگ بخار BS 2790 یا ISIRI 4231 و استاندارد ساخت دیگ آب گرم BS 855 یا ISIRI 7911 هستند.

استاندارد ملی به شماره ۴۲۳۱  – دیگ های بخار و آبداغ

در عملیات تولید و بازرسی حین ساخت تمامی دیگ‌های بخار و آبداغ باید برطبق استاندارد ملی به شماره ۴۲۳۱ انجام شود که جزو استانداردهای اجباری است.

 امروزه این استاندارد مرجع باطل شده و استاندارد EN 12953 جای آن را گرفته است. که بوسیله کارشناسان، متخصصان و شرکت‌های دارای صلاحیتدر صنعت دیگ و مخزن دوباره تهیه و با شماره استاندارد ملی ۲۲۱۵۶ تدوین شده است.

استاندارد ملی به شماره ۷۹۱۱ – دیگ های آبگرم گرمایش مرکزی

عملیات بازرسی دیگ‌های آبگرم مطابق استاندارد ملی ۷۹۱۱ انجام می‌شود که جزو استاندارد‌های اجباری است. این استاندارد بر اساس استاندارد مرجع BS 855 : 1990 تهیه و تدوین شده است. دامنه کاربرد این استاندارد حداکثر تا ظرفیت ۲,۵۰۰,۰۰۰Kcal/h  و فشار کاری ۴.۵Bar است.

مراحل و گردش کار بازرسی ادواری دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار شامل مراحل زیر است :

 • کارشناسی کلی دیگ و تجهیزات آن
 • بررسی گزارش اپراتورهای دیگ بخار
 • باز کردن درب جلو دیگ و بررسی آجرهای نسوز
 • باز کردن درب عقبی  دیگ
 • بازکردن درب کوره
 • تمیز کاری سمت آتشخوار  و لوله دود
 • بررسی وضعیت آجرهای نسوز درب عقبی و تعمیر آنها در صورت نیاز
 • بستن و آب‌بندی درب جلویی با واشر نسوز در صورت نیاز
 • بازرسی محفظه آبگیر از نظر خوردگی و رسوب
 • تعویض همه واشرهای دریچه بازدید
 • بررسی وضعیت عملکرد لول کنترل و نحوه ست شدن آن با مشعل
 • بررسی وضعیت سنسور شعله
 • بررسی وضعیت عملکرد سوپاپ اطمینان
 • بررسی کارکرد کنترلرها و همبندها و تنظیمات در صورت لزوم
 • بررسی کنترلرهای آب تغدیه
 • روشن کردن مشعل و راه‌اندازی دیگ بخار و نشت یابی درها در صورت امکان
 • بررسی کیفیت احتراق و تنظیم آن در صورت لزوم
 • بازنگری نتایج بازرسی

 

شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران ،بازرسی ادواری دیگ های بخار آبگرم بوسیله بازرسان با تجربه و ماهر که در کار خود متخصص هستند و مورد تایید اداره کار و سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام میدهد. که بعد از انجام عملیات بازرسی گواهی سلامت با اعتبار یکسال برای دیگ های بخار یا آب گرم صادر میکند که هر سال باید دوباره این عملیات بازرسی انجام شود تا از ایجاد خسارات ناشی از ایت تجهیزات جلوگیری شود.